Home

Alfa sugárzás keletkezése

Az alfa-sugárzás hélium atommagokból áll, és akár egy vékony papír is elnyeli őket. A béta-sugárzás elektronsugárzás, és egy alumíniumlemez nyeli el őket. A gamma-sugárzás elnyelésére csak egy vastag ólomlemez képes hatékonyan, habár a sugárzás erőssége az útja során folyamatosan csökken Az alfa-sugárzás Az alfa-sugárzás keletkezése. A béta sugárzás A béta sugárzás keletkezése. Egyéni sugárzásmérő eszköz Doziméter. Az atomerőmű működése Az atomerőmű működési vázlata. WHO emblémája A világszervezet jelképe ALFA-SUGÁRZÁS: γ Az alfa-részecske (α-sugár) hélium atommag, mely 4 nukleonból áll, 2 protonból és 2 neutronból. Így kétszeres pozitív töltésű héliumion, melynek a tömegszáma 4. Ezért, ha egy α-részecske távozik az atommagból, új elem jön létre, melynek a tömegszáma 4-gyel, a rendszáma 2-vel kevesebb

Weboldalunk cookie-kat használhat, hogy megjegyezze a belépési adatokat, egyedi beállításokat, továbbá statisztikai célokra és hogy a személyes érdeklődéshez igazítsa hirdetéseit - Az alfa sugárzás keletkezése. - A fékezési röntgensugárzás keletkezése. - A karakterisztikus röntgensugárzás keletkezése. - Az Auger-elektronok keletkezése. - A szinkrotronsugárzás tulajdonságai. - A prompt gamma aktivációs analízis elve (P GAA). - A párképzés és az annihiláció. - A fotoeffektus. A radioaktív sugárzások keletkezése és hatásai. Gyakorlati alkalmazások TÉMAVÁZLATAz atommagok radioaktív bomlása • A radioaktív sugárzások keletkezése, az atommagok bomlása • Bomlási törvény,..

Radioaktivitás - Wikipédi

 1. a) α-sugárzás 238 U : 234Th + 4He2+ + 2e- + γ └ instabilitás oka: nagy Z : túl sok p+ a tömegszám 4-gyel, a rendszám 2-vel csökken (igen gyakran a leánymag β-bomlása követi!) └ bomlási sorok α-sugárzás - He-atommagokból áll - kis áthatolóképesség (levegőben néhány cm
 2. Keletkezése: fékezési sugárzás karakterisztikus röntgensugárzás Nature 53, 274-276 (1896) A1. MRF1 Történelmi kísérletek A fizika 4 aranyéve 1896 • Alfa-sugárzás + arany fólia (vékony) • ZnS ernyő + mikroszkóp + edzett szem Várakozás Eredmény A9. MRF1 Történelmi kísérlete
 3. a gray (Gy). 1 Gy = 1 J/kg; Egyenérték dózis - a sugárzás egészségkárosító hatására szolgáló fogalom. A különböző típusú sugárzások egészségkárosító hatása nem egyforma, 1 Gy α sugárzás biológiai hatása többszöröse lehet 1 Gy γ sugárzásénak
 4. Arial Times New Roman Symbol Calibri Constantia +mj-lt Alapértelmezett terv Egyenlet Equation 1. dia Elektromágneses sugárzások Röntgensugárzás keletkezése Röntgensugárzás keletkezése Röntgensugárzás keletkezése Fékezési röntgensugárzás keletkezése Fékezési röntgensugárzás keletkezése Fékezési röntgensugárzás.
 5. t a magreakciókat , de gamma-foton keletkezik a pozitron-elektron találkozásakor bekövetkező annihilációkor is
 6. 3. γ-sugárzás: nagyon nagy áthatoló képességű (csak néhány cm vastag ólomlemez nyeli el) elektromágneses sugárzás, frekvenciája 1018 Hz - 1021 Hz ólomtok uránsó + _ α β γ mágneses indukció B G A radioaktív sugárzás kibocsátása általában elemátalakulással jár! α-sugárzás α-bomlás során keletkezik: 44 22 AA.
 7. természetes alfa-sugárzás, melynek a milliméternél rövidebb a hatótávolsága. Becsomagolt Trícium és a radiokarbon keletkezése és bomlása A Földön található természetes radioaktív izotópok között vannak olyanok, melyeknek nagya felezési ideje. Ezek a Föld anyagának keletkezése során keletkeztek, például urán.

Sulinet Tudásbázi

Alfa-sugárzás. A 222 Rn-t követő négy radionuklid felezési ideje kevesebb mint 30 perc. Ennek következtében a tüdőbe került atomok általában hamarabb bomlanak 210 Pb-má, mint kikerülnének a tüdő tisztulási mechanizmusa révén A radon keletkezése és migrációja a talajban A barna törpék keletkezése szintén kérdéses. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy a normál csillagokhoz hasonló módon, összehúzódó, instabil gázfelhőkből jönnek létre. A folyamatos sugárzás miatt nyilvánvaló, hogy a mágneses tér energiája is csökken. az Achernar (alfa Eridani). A Napunknál kb. 10-szer nagyobb kék. • Hélium atomag(2+)kibocsátása (alfa-részecske ) egy bomló, nagyméretű atommagból. • He 2+ ion kibocsátás • A (tömegszám) 4-el csökken • Z (rendszám) 2-vel csökken • nagymértékben ionizál -LET: 4K-9K ion pár/µm szövetben. Béta sugárzás keletkezése 0 0 1 1 Radionuklid T 1/2 Jellemző sugárzás H-3 12,3 év béta C-14 5730 év béta Co-60 5,3 év béta, gamma Sr-90 29,1 év béta I-131 8,04 nap béta, gamma Cs-137 30 év béta, gamma Rn-222 3,8 nap alfa, gamma Ra-226 1600 év alfa, gamma U-235 7,1x108 év alfa, gamma U-238 4,47x109 év alfa, gamma Pu-239 24065 év alfa, gamma Néhány fontosabb radioizotóp felezési ideje és bomlás típus

Alfa, Béta és Gamma sugárzás

Röntgen sugárzás keletkezése, abszorpciója. Röntgen krisztallográfia Röntgensugárzás előállítása + - anód fűtött katód (elektronforrás) röntgensugarak (fékezési+karakterisztikus) Fékezési röntgensugárzás keletkezése gyorsított elektronok anód (antikatód) röntgenfoton gyorsított elektron E foton = hf + Ekin = 1 2 mv 2 atommag Az atommag által eltérített. Az annihilációs sugárzás energiája mindig 511.0 keV. Az elektron - pozitron pár annihilációval leggyakrabban két foton emittálódik gömbszimmetrikusan, amelyek azonban egymással ellentétes irányba haladnak (180 ° -os szöget zárnak be) és azonos energiával rendelkeznek az impulzus megmaradás törvény e miatt Az annihilációs sugárzás energiája mindig 511.0 keV. Az elektron - pozitron pár annihilációjával leggyakrabban két foton emittálódik gömbszimmetrikusan, amelyek azonban egymással ellentétes irányba haladnak (180°-os szöget zárnak be) és azonos energiával rendelkeznek az impulzusmegmaradás törvénye miatt alfa-bomlás fordul elõ. Mivel az alfa-sugárzás hélium atommagokból áll, a kõzetekben felgyûlt hélium gáz mennyiségébõl következtetni tudunk a kõzet keletkezése óta eltelt idõre. A módszer természetesen csak akkor ad helyes eredményt, ha a kõzet az eltelt idõ alatt végig megtartotta

31. A radioaktív sugárzások keletkezése és hatásai ..

A Cserenkov-sugárzás során létrejött elektronok száma egy ω körfrekvenciájú és x útvonal - hosszú z töltésű részecske (α finomszerkezet és c fénysebességnél) a Frank-Tamm-képlet alapján: d2N dω dx = z2α c sin2 θ A legkisebb energia, ami elektronok által vízben Cserenkov-sugárzás létrejöttéhez szükséges, az. A γ sugárzás nagy energiájú (rövid hullámhosszúságú) elektromágneses hullámok-ból álló sugárzás, amely révén az atom gerjesztési állapota változik, rendszáma és tömeg-száma változatlan marad. A háromféle sugárzás egyszerre is felléphet, de az α és a β sugárzás külön is jelent-kezhet Sugárzás típusa: Alfa-, béta-, gamma- és Röntgen-sugárzás: Detektor: Halogéngázzal töltött Geiger-Müller detektor csillám végablakkal Végablak sűrűség 1,5 - 2 mg/cm 2 Rozsdamentes acél tokozat (0.03 mm falvastagság) Mérési hossz 38.1 mm, mérési átmérő 9.1 mm Zéro ráta <10 beütés percenként 3 mm Al és 50 mm Pb Ultraibolya sugárzás. Az ultraibolya sugárzás a kémiai és biokémiai folyamatok serkentésében, valamint az élővilág evolúció jában is döntő szerepet játszott. A biológusok nem csupán passzívan figyelik az élőlények, illetve egyes szerves anyag ok reakcióját a rövid hullámhosszú sugárzásokra, de azt.

Gamma-sugárzás - Wikipédi

 1. Az α-sugárzás I intenzitása a sugárforrástól mért x távolság függvényében eleinte állandó, majd hirte-len csökken. Azt a távolságot, amelyet az α-részecske az abszorbensben megtesz, hatótávolságnak nevez- keletkezése miatt a β-részecskék energiája nem lesz jól meghatározott, hanem folytonos energiaeloszlást mutat
 2. t az α -részecskéké, mivel fajlagos ionizációs képességük kisebb. Az elektronok teljes energiájukat az elektronokkal, vala
 3. •Ionizáló sugárzás -Részecske sugárzás (Energia MeV) •alfa-részecskék ( ) 2-10 •béta-részecskék ( ) 0,01-50 •protonok (p) 1-10 keletkezése. A sugárzás mérése 2 • Gázzal töltött detektorok -Ionizációs kamra -Proporcionális számlál

élő anyagban adott energia alfa­ sugárzás formájában nyelődik el. akkor annak - a sugárzásfajta nagy ionizálóképessége miatt - hússzor akkora élettani hatása sugárzás formájában nyelődik el. akkor annak - a sugárzásfajta nagy ionizálóképessége miatt - hússzor akkora élettani hatás keletkezése elektron Cél atom W, Cu, Pb X-sugárzás. Radioaktivitás, Becquerel sugarak Ernest Rutherford: alfa és béta sugárzás Paul Ulrich Villard gamma-sugárzás 1932 - James Chadwick neutron . Radioaktív atommagok spontán bomlásai Alfa He2+ kibocsátása Béta Röntgen Gamma Neutron A magban keletkező és Részecske-sugárzás maximális hatótávolsága 2012 Varga J. 38 Árnyékolás Alfa 0000 −−11−1 ββββ −−−− 4444 2222αααα +++++ Béta Gamma és röntgen Neutron Papír Műanyag Ólom Beton 1111 0000 n 000 0000 γγγγ 2012 Varga J. 39 Sugárzások hatótávolsága 2012 Varga J. 40 α, β- és γ-sugárzás

Ahol alfa-részecske helyett szerepelhet proton, vagy deutérium is. Ilyen folyamatok a neon és a szilícium égése, továbbá valamennyi A ~ 20-50 rendszámú elem keletkezése. s-folyamat. A páratlan tömegszámú, vasnál nehezebb elemek keletkezésének egyik módja Magreakciók, mesterséges radioaktivitás. Feketetest-sugárzás, fényelektromos jelenség. Az atomszínképek keletkezése, típusai, törvényszerűségei. A hidrogénatom színképe. Az atomok kvantumos energiafelvétele. alfa-sugárzás : béta-sugárzás : gamma-sugárzás Fajans-Soddy-féle eltolódási szabály.

Tények - Minden, amit a radonról tudni kell

 1. Röntgensugárzás keletkezése Két eltérő mechanizmus → összetett spektrum A rtg sugárzás nem fókuszált,így az általa alkotott kép egy árnyékkép. Ha csak egy pontjáthasználják a fényforrásnak élesebb kép AB=a ·cos α n CD=a ·cos α.
 2. Az alfa-sugárzás hélium atommagokból áll, és akár egy vékony papír is elnyeli őket. A béta-sugárzás elektronsugárzás, és egy alumíniumlemez elnyeli őket. A gamma-sugárzás elnyelésére csak egy vastag ólomlemez képes hatékonyan, habár a sugárzás erőssége az útja során folyamatosan csökken
 3. d XSL-FO Converter. Tartalom 1. AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁS FIZIKÁJA..
 4. 11. Az alfa-sugárzás és az anyag kölcsönhatása 12. A béta-sugárzás és az anyag kölcsönhatása 13. A gamma-sugárzás és az anyag kölcsönhatása 14. Magreakciók kinetikája, csoportosítása 15. Magreakciók neutronokkal 16. Az atomreaktorok 17. Termonukleáris reakciók 18. Az elemek keletkezése az univerzumban 19

1. fejezet - A csillagok kialakulása és fejlődése, a ..

Mit tudsz a pozitronról (tulajdonságai, keletkezése, megszűnése, stb.) ? 20. Hogyan érzékelnek a különböző sugárzásdetektorok: mivé alakítják a sugárzás energiáját a gáztöltésű-, a félvezető-, és a szcintillációs detektorok? 21. Mit jelent az Anger alapú pozíció diszkriminálás? 22 anyagra és a sugárzásra nézve. A kölcsönhatás kinetikája. Alfa-sugárzás és anyag kölcsönhatása: fékeződés és szóródás. 7. óra: Béta-sugárzás és anyag kölcsönhatása: ionizáció, röntgensugárzás keletkezése, Cserenkov-sugárzás, annihiláció (pozitron emissziós tomográfia), visszaszórás, abszorpció Alfa Sugárzás Kiindulási mag 235U Alfa részecske Hélium atommag. 238U és 235 U bomlása -bomlások 1. Negatron: X AY. Az alfa- és ß-bomlást rendszerint rövid hullámhosszú elektromágneses sugárzás, ún. g-sugárzás kíséri (16. ábra.). 16. ábra. A radioaktív sugárzás elhajlása elektromágneses térben. alfa-sugárzás: korpuszkuláris természetû, benne olyan részecskék (ún. alfa-részecskék) haladnak, amelyek: - tömege 4 atomtömegegység Keletkezése: Az égés minőségét, ami gyakorlatilag azonos fogalom a keletkező égéstermék összetételével, a légfelesleg tényező határozza meg. Az égés alapegyenlete: CH4 + 2 O2 = CO2 + H2O tehát az égéstermék szén-dioxidot és vízgőzt tartalmaz A Fiatalító hatású aranykolloid

Kölcsönhatások és porképződés a szupernóvák környezetében

Mivel az α-részecskének nagy a tehetetlensége, fékezési sugárzással nem kell számolni. A β-sugárzás esetében viszont igen: a LET érték fékezési sugárzás keltésével kapcsolatos része Z 2-tel arányos. A pozitív β-sugárzás egészen a pozitronok termalizációjáig nagyjából úgy viselkedik, mint a negatív •Vavilov-Cserenkov-sugárzás •A gammasugárzás és az anyag kölcsönhatása •Neutronsugárzás keletkezése és kölcsönhatása az anyaggal •Sugárzásdetektorok •Forróatomkémia, forróatomkémiai reakciók •A radioaktív sugárzás veszélyei, dózisfogalmak •Radioaktív anyagok előfordulása a természetben

Sugárzás. A látható fény mint elektromágneses sugárzás. Hullámhossz, frekvencia és energia összefüggése. Ultraibolya, röntgen és infrahullámok felhasználása, előnyös és veszélyes hatásai. A radioaktív sugárzás keletkezése, típusai, biológiai hatásai 19. Milyen jelenségek kísérik az alfa-, a béta- és a gamma-sugárzás abszorpcióját? Mi történik a sugárzás részecskéjével, mi a besugárzott anyag részecskéivel? 20. Milyen elvek alapján működnek a gázionizációs, a szcintillációs és a félvezető detektorok? 21

Alfa és gamma vagy béta sugárzás tulajdonságai micsodák

22. Az alfa-, a béta- és a gamma-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal. Az energiatranszfer formái, szerepük a különböző sugárzások esetében. A sugárzások hatása az anyag szempontjából, ionizáció, LET-érték. A magreakciók lényege és típusai, az átmeneti mag, direkt reakciók, rezonancia. Reakciógátak. 23 II.1. Az élő szervezetet érő ionizáló sugárzás jellemzése Mint már a bevezetőben említettem, többféle természetes eredetű sugárzás ér bennünket. Ezek összességét háttérsugárzásnak nevezzük, amely nagyságát jelentősen befolyásolják a környezeti tényezők. Az ENS A sugárterhelés mértéke nagyobb, mint a hagyományos röntgenvizsgálatoké Sugárzás típusa: Alfa-, béta-, gamma- és Röntgen-sugárzás: Detektor: Halogéngázzal töltött Geiger-Müller detektor csillám végablakkal Végablak sűrűség 1,5 - 2 mg/cm 2 Rozsdamentes acél tokozat (0.03 mm falvastagság) Mérési hossz 38.1 mm. alfa-sugárzás: Lásd szinonimáját: alfa-radioaktivitás: Lásd még: alfa-bomlás: alfa-sugarak alkalmazásával végzett vegyi eljárások: Lásd még általánosabban: ionizáló sugárzás: részecskesugárzás: Lásd még részletesebben: alfa-részecske: Lásd még egyéb összefüggésben: béta-sugárzás: gamma-sugárzás. 2.3. Sugárzásmérő eszközök. A radioaktív sugárzások biológiai hatása (Kiegészítő anyag) A SUGÁRZÁS ÉS AZ ANYAG KÖLCSÖNHATÁSA Mindennapos tapasztalat, hogy a tartósan napsugárzásnak kitett..

Röntgen sugárzás keletkezése, abszorpciója, röntgen

 1. Állatorvostudományi Egyetem Gyógyszertani és Méregtani Tanszék A tórium kinetikája a szervezetben, különös tekintettel a nanorészecskékr
 2. isztikus: adott dózis felett a hatás
 3. 10. Milyen kapcsolat van egy elem atomtömege és az elem izotópjainak aránya között
 4. Nem teljes verzió. Nem teljes verzió, csak hozzávetőleges tájékoztatásra szolgál! A részecskefizika témakörökben csak csoportelmélet nélküli szemléletes. képek képezik az anyag részét. Az igazi részecskefizika egy évvel későbbi. anyag. A magfizika további része ugyancsak egy évvel később kerül előadásra Csótó.
 5. Our website uses cookies to ensure that we give you the best online experience. Detailed information. O
 6. A második lépésben, egy másik alfa-részecske csatlakozik a 8 Be-hoz létrehozva a szén-12 (12 C) atommagot. Azonban a két alfa-részecske közötti kötés, amelynek eredménye a 8 Be, nagyon gyenge, így nagyon gyorsan (kb. 10-16 s alatt) szétbomlik

Az annihilációs gamma-sugárzás keletkezése és alapvetõ

Elektromágneses energiák UV sugárzás Felosztás: közeli UV UV-A UV-B UV-C távoli UV extrém UV UV-A (315-400 nm) UV-B (280-315 nm) UV-C (200-280 nm) Az UV B sugárzás hatása a kötőhártyára Az UV B-sugárzás hatása a lencsére A napfény hatása az ideghártyára Hamisításvédelemre Rovarirtásra Fertőtlenítés UV-C Röntgensugárzás lágy, kemény sugárzás Keletkezése. Régikönyvek, Dr. Budó Ágoston, Dr. Mátrai Tibor - Kísérleti fizika III. - Optika és atomfizik alfa-bomlás: Lásd még általánosabban: elemi részecske: Lásd még átfogóbban: alfa-sugárzás. A sugárzás miatt a felszín alá kellene vinni a bázist, ha találunk erre alkalmas barlangrendszereket, akár működhet is a dolog. A következő kérdés, hogy mivel etetnénk ott az embereket? Az elképzelhetetlen, hogy a Földről visszük az élelmiszert Régikönyvek, Lengyel Tamás, Jász Árpád - Izotóplaboratóriumi zsebkönyv - Az elmúlt tíz évben hazánkban igen széles körben elterjedtek a radioaktív izotópok alkalmazásán alapuló módszerek. A fejlődés ütemére gyorsítólag h..

Az alfa-részecske az alfa-bomlásfolyamata során kibocsátott sugárzás. Mivel két protont és két neutront veszített el, a régi bizmut atom ma a tallium-206 atomja., Ez a tallium stabilabb, de radioaktív is. Újra bomlik (de nem alfa-bomlással), ezúttal az ólom teljesen stabil atomjává válik Ezen a hőfokon a hőmérsékleti sugárzás fotonjai között már nagy energiájúak is vannak. Olyan nagy energiájúak, hogy magreakciókat hoznak létre: Az így keletkező alfa-részecskék energiája elég nagy ahhoz, hogy nehezebb magokkal is reakcióba lépjenek: Ezeket nevezzük alfa-reakcióknak

* Ultraibolya sugárzás (Csillagászat) - Meghatározás

Csillagok keletkezése és halála Bevezetés az asztrofizikába Előzőóra •Csillagok sugárzása • Fúzió: pp lánc, CNO ciklus, tripla alpha folyamat • spektrum: fekete test kontinuum+ vonalak •Nukleoszintézis • Nap: [H] = 71%, [He] = 27%, [Z] = 2% (fém = minden más) •Sugárzás energia transzport. szélyesebb az alfa-sugárzás, hiszen a gamma-sugárzáshoz viszonyítva azonos elnyelt fekélyek keletkezése. Az egyes elváltozások kiváltását elõidézõ küszöbdózisok jelentõsen változhatnak. Míg átmeneti sterilitást már 0,15 Sv dózis is okozhat, a végleges sterilitás küszöbdó-. Béta-sugárzás: Elég rövid (de az alfa-sugárzásénál nagyobb) hatótávolságú sugárzás, nagy sebességgel repülő elektronokból áll. A magok béta-bomlásának eredménye. Blokkszimulátor: Számítógép által vezérelt eszköz, amelyet az atomerőművi blokk időbeli viselkedésének szimulálására használnak csökkenteni az α-bomlás a magban lévő protonok relatív számát, holott az α-részecske ugyanannyi neutront visz el a magból, ahány protont. Vegyük figyelembe, hogy az α-bomlás csak a Z = N egyenes alatti részen következik be, ahol is Z < N

Sugárbiológia Digital Textbook Librar

negatív töltésű részecske, γ vagy foton sugárzás, mely hullám és részecske természetű, töltéssel nem rendelkező. Hadronok, azaz atommagrészecskék is felhasználhatók terápiára, így az alfa részecske - 2 4He (hélium atommag), pozitív töltésű (protonok, nehéz ionok) és töltés nélküli neutronok Az alfa-bomlás az atommagbomlások egyik fajtája, melynek során alfa-részecske szabadul ki az atommagból. Az alfa-részecske a hélium leggyakoribb izotópjának, a hélium-4 izotópnak az atommagja, rendkívül stabil atommag. Mivel az alfa-részecske két protonból és két neutronból áll, az atommag tömegszáma 4-gyel, rendszáma 2-vel csökken alfa-bomlás során. Speciálisan az. A másodlagos sugárzás évtizedeken keresztül hat, a neutronsugárzás által kiváltott alfa-, béta- és gammasugárzásból áll, elpusztítja az élő szervezeteket. [A technika krónikája] 1-10 megatonnás atombomba robbanásának következményei A robbanás pillanatában a tűzgömb hőfoka 30 ezer fok alfa-sugárzás fn 4A (Fiz) 'radioaktív bomláskor keletkező, nagy sebességgel haladó alfa-részecskék nyalábja, ill. ennek áramlása' Az α-sugárzást másodpercenként 13,000-20,000 km.-es sebességgel mozgó két pozitiv elemi elektromos töltéssel bíró helium-atomok alkotják (1924 RévaiNagyLex Az alfa-részecske (α-sugár) hélium atommag, mely 4 nukleonból áll, 2 protonból és 2 neutronból. Így kétszeres pozitív töltésű héliumion, melynek a tömegszáma 4. Ezért, ha egy α-részecske távozik az..

Élő anyagban adott energia alfa sugárzás - coursehero

Nukleoszintézis - Wikipédi

A kilépő alfa-részecske két protonból és két neutronból álló hélium atommag. Geiger-Nuttall szabály. Geiger-Nuttall ' s rule. Az alfa-bomló mag bomlási állandója és a sugárzás energiája, illetve az energiával arányos hatótávolsága közötti összefüggés. negatív béta-bomlás. negative beta deca sugárzás maximuma a rövidebb hullámhossz felé tolódik el (Wien-féle eltolódási törvény). Ebb ől következik, hogy hosszabb hullámhosszú infravörös sugárzást viszonylag alacsony h őmérsékletre hevített izzó test alkalmazásával kapunk. Általában 1000-1200°C-ra hevített szilícium-karbi

6. Az alfa-bomlás Az α-sugárzást kibocsátó radioaktív anyagokból pozitív elektromos töltésű sugárzás indul ki. A sugárzás alfa-részecskékből áll, amelyek tulajdonképpen héliumatommagok, mivel 2 protonból és 2 neutronból állnak. Ezért a tömegszámuk: 4 A nukleárisüzemanyag-ciklus környezeti hatásai 1.Urán kitermelése és feldolgozása - Bányászat Talaj - víz szeparáció, centrifugálás Víz - FAV - folytonos szivattyúzás Levegő - TENORM - alfa-sugárzás agyagos talaj Emberi hatás - széthordás Kitermelt víz - 222Rn és nehézfém - ioncserélők Mélységi fejtés - szellőztetés, légakn hulladékok keletkezése, osztályozása, kezelése, átmeneti és végleges elhelyezésük. Nukleáris létesítmények leszerelése. - 6 - A tárgy neve: KÖRNYEZETVÉDELEM Alfa-sugárzás mérése (spektroszkópia, alfa-forrás készítési módszerek); béta-sugárzás A radioaktív sugárzás keletkezése és tulajdonságai: a radioaktív bomlási törvény, az atommag bomlásának módjai (α -bomlás, β -bomlás, pozitronbomlás, héjelektron-befogás, γ -sugárzás) A trícium a keletkezése után oxidálódik, bekerül a földi vízkörforgásba, azaz a csapadékkal lehullik a felszínre, ezáltal a földi vízciklus egyik kiváló nyomjelzője. Mivel a kozmikus sugárzás erőssége függ attól, hogy a Nap mágneses térereje mekkora, a 11 éves napciklus és a csapadékban található trícium között.

A magreakció során a 130 Te tellúr atommagja egy neutront fog be gamma-sugárzás keletkezése mellett, és béta-sugárzó 131 Te tellúrrá alakul, amelyből a magbomlás során a kevert sugárzást (β- + γ) kibocsátó 131 I jód keletkezik: 130 Te(n,γ) 131 Te → 131 2. Az ( (alfa) sugárzás: pozitív. A ( (béta) sugárzás: negatív. A ( (gamma)sugárzásnak nincs töltése 3 pont. mérgező gázok keletkezése (más jó válaszok is elfogadhatóak) 10. Bármely ésszerű, és jól megfogalmazott vélemény elfogadható, ha az támaszkodik az előző tényekre.. UV sugárzás . A ultraviola sugárzás a 200-400 nanométeres tartományba eső elektromágneses sugárzás. Hullámhossz szerint 3 fajtáját különböztetjük meg: a kis és közepes energiájú UV-A és UV-B, mely sugárzások károsító hatásával számolni kell mind egészségügyi, mind a kültéren használatos eszközök karbantartása, élettartamának növelése szempontjából. A felezesi ideje nagyon hosszu és igy a keletkezése óta nem telt el elég idó. hogy az összes elbomoljon. A felsöbb légrétegekben folyamatosan keletkezik a kozmikus sugárzás hatására. Az ötvenes évek atombomba kísérleteiben meglehetósen nagy mennyiség szóródott szét, ez található meg még ma is a természetben