Home

Az égés feltételei

Az égés feltételei 1 A tűz megismerése az emberiség történetének az egyik legjelentősebb állomása volt, ma már el sem tudjuk képzelni nélküle az életünket. A tüzet használjuk az energiahordozók elégetésére, hőtermelésre, főzésre, áramtermelésre. Az égés Az égés feltételei; Az égés feltételeivel kapcsolatos tesztkérdések; Az égés feltételei Áttekintő. Az égés a hőváltozás szempontjából exoterm folyamat. Az égésnek két típusát ismerjük. Gyorségés: Ez a reakció fényjelenség kíséretében, gyorsan játszódik le, és nagy hőfejlődéssel jár együtt. Gyorségés: A gyorségés feltételei: A gyorségésnek három alapvető feltétele van. 1. Az éghető anyag 2. A.

Az égés feltételei 1 Ember a természetben - 3

Az égés fajtái A hétköznapi életben, ha az égés szót haljuk hőfelszabadulást és fényjelenséget társítunk a fogalom mellé. Ez a gyors égés. A vas rozsdásodás közben egyesül a levegő oxigénjével: Vas + oxigén vas-oxid Az égésnek ezt a fajtáját fényjelenség nem kíséri Közvetlen hatása, az égés, a szerves anyagokat visszafordíthatatlan folyamattal elbomlasztja. A tűz általában az oxidációs folyamat kísérőjelensége. Önfenntartó folyamat. Hőmérséklete 1226,85 °C-1776,85 °C (de csak nagy tüzeknél éri el a legnagyobb hőmérsékletet). Az égés feltételei: éghető anyag; égést. Az égés a tűzvédelem értelmezése szerint a levegő oxigénjével történő egyesülés.Legyél bajnok, versenyezz a legjobbakkal és nyerj! Próbáld ki: http.

Mik az égés feltételei? A: Éghető anyag, gyulladási hőmérséklet, oxigén. Feltétele e három tényező egy idejű és egy térben való jelenléte: B: Gyufa, papír, éghető anyag: C: Bármely éghető anyag meggyújtható *: a válaszadás. Az anyag égéshőmérséklete nem állandó, hanem az égés folyamán azoktól a feltéte- lektől függően változik, amelyek között az égési folyamat végbemegy. Az égéshőmér Az égés feltételei 1 A tűz megismerése az embemagyar királynék riség történetének az egyik legjelentősebb állomása volt, ma már el sem tzengővárkony udjuk képzelni nélküle az életünket. A tüzet használjuk az energiahordhorvátország júniusban ozópersonline nexon k elégetésére, hőtermelésre, főzésre. Alacsony fordulatszámon az alacsony áramlási sebességek és a rossz keveredés miatt a füstölés szab határt, magasabb fordulatszámokon javulnak az égés feltételei, viszont a ebben a tartományban a mechanikus, nagyobb fordulaton a motor hőterhelése terhelés szab határt A gyors égés feltételei A szobahőmérsékletű vízben fehér foszfor darabok vannak. A gázfejlesztő készülékből oxigéngázt vezetünk a foszforhoz. Változást nem tapasztalunk. Az oxigén bevezetését megszüntetjük, és a vizet felmelegítjük 65 fokra. Most sem történik változás

Égés, tűzoltás - Tantak

5. kép Az égés feltételei . 9 7. kép Izzó égés 8. kép Az égés megszűntetésének egyik módja az éghető anyag utánpótlásának megszűntetése 1.2.7. Az égés csoportosítása formája szerint Izzó égésről beszélünk akkor: amikor az éghet Az égés létrejöttéhez szükséges feltételeket a következő ábra szemlélteti. 1. sz. ábra: Az égés általános feltételei (Forrás: szerzők összeállítása) Az égési folyamat csak akkor játszódik le, ha az égés általános feltételei azonos térben és időben vannak jelen Vagy egyáltalán hogy van ez az egész? Mindennek ellenére a réz egyesül az oxigénnel, sőt a reakció - ha nagyon kevéssé is, mik az égés feltételei - exoterm:. Ennek megfelelően fontos, hogy a munkáltatók ahelyett, hogy az Egyesült Királyság bevándorlási rendszerére támaszkodnak alternatívaként, inkább fektessenek be a munkaerő-megtartásba és a. - Az égés feltételei 6 - Égéstermék kimutatása 6 Szikraeső 7 3. óra: Elektronátmenettel járó reakciók 8 Fémek reakciói - Magnézium égése levegőn 8 - Lejátszódhat-e égés oxigén nélkül 9 - Helycsere 9 Hidrogén redukáló tulajdonságának vizsgálata 9 4. óra:.

ENVIRIDIS - Tűzvédelem - Tűzvédelmi alapismerete

Az égés feltételei, reakciós egyenletei 207. 24.3. A tüzelés veszteségei, hatásfok 209. 24.4. Kazánhatásfok 210. ezzel intenzívebbé tehető maga az égés. Ennek a jelentősége főleg a teljesen zárt tűzterek megjelenésével és azok elterjedésével nőtt meg. Szintén jelentősen hozzájárult a kéményrendszere Az alábbiak közül melyek az égés feltételei? gyulladási hőmérséklet és oxigén éghető anyag, megfelelő hőmérséklet és elegendő térfogatszázalékban oxigén térben és időben történő együttléte éghető anyag és oxigén. 4. Az alábbiak közül hol tilos dohányozni Az égés feltételei. Éghető anyag, égéstápláló anyag (O 2), gyulladási hőmérséklet, és ennek a három feltételnek időben és térben egy helyen kell lennie.. Oltási módok: az égés feltételei közül egyet vagy kettőt elveszünk. Égéstápláló gáz elvétele: az oxigén kiszorítás elve (pl.: CO 2 oltó, letakarás); A gyulladási hőmérséklet alá csökkentés.

Az égés feltételei 7 Az égés egy kémiai folyamat, amikor az éghet J anyag megfelel J hJ mérsékleten a leveg J oxigénjével egyesül, h J és legtöbb esetben fény al akjában energia szabadul fel. Égés = éghet J anyag + oxigén + gyulladási h J mérséklet (gyújtóforrás) Az oxidáció az égés alapvet J formája, fényfejl J. Az égés feltételei: éghető anyag, az égéshez szükséges oxigén vagy oxidáló anyag, a megfelelő hőmérséklet, gyújtóenergia. Az égés a három összetevő együttes megléte esetén jön csak létre. Ha bármelyik hiányzik, vagy nincs a szükséges mértékben jelen, az égés nem jön létre. Ez a tűzoltás alapja A tűz fogalma, az égés feltételei, és a hőterjedés módjai. Csak hogy mindenki tudja... gyujtoforras.hu. Gyújtóforrás » A tűz és terjedése. Talán nem mindenki tudja, hogy veszély szempontjából mit nevezünk tűznek, és milyen módokon tud terjedni, valamint, hogy mi szükséges a keletkezéséhez, fejlődéséhez Az égés feltételei, keletkezése A tûz kialakulásához három összetevõre van szükség: - éghetõ anyag, - oxidáló közeg, - gyulladási hõmérséklet Természetesen e három összetevõnek térbeli és idõbeli egybeesése szükséges. Az éghetõ rendszerek csoportosítása: - Éghetõ anyagok - Szilárd anyagok

Tűz - égés, égés feltételei, körülménye

Az elsőfokú és másodfokú égési sérülések otthon is kezelhetők égés elleni krémek és steril kötés segítségével, ha nem túl kiterjedtek, nem érintik az arcot vagy egy ízületet. A harmadfokú égési sebek sürgős orvosi beavatkozást igényelnek. Az elsőfokú égési sérülések után ritkán hegesedik a bőr Az égés feltétele és a tűzoltás elve, oltóanyagok A tűzvédelem feladatai, Tűzveszélyes anyagok és tűzveszélyességi osztályok Az égés feltételei, fajtái. Tűzveszélyes anyagok, tűzveszélyességi osztályba sorolás. Tűzoltó anyagok és eszközök, kezelésük ; denkor a fogyasztó rendelkezésére álljon keletkezik, ha teljesülnek az égés feltételei: éghető anyag, oxigén és megfelelő hőmérséklet. Az égéskor keletkezett hőmennyiség függ az éghető anyag tömegétól is. •Az égéshő az a hőmennyiség, amely 1 kg 20 oC-os anyag tökéletes elégetésekor keletkezik . jele: Lé. Az égés során - a kémiai reakcióban - gyakra

Az égés feltételei: A Tűzháromszög. Biomassza égési folyamata 5 1. anyag fokozatos felmelegedése 2. éghető anyag termikus bomlása (pirolízis) 3. meggyulladás (anyag tulajdonságaitól függ) 4. az égés maga 5. égés szétterjedése (sebessége az Az el nem égett szénhidrogének - hasonlóan a szénmonoxidhoz- szintén a tökéletlen égés termékei. Nagyobb mennyiségben képződnek, ha az égés feltételei nem állnak rendelkezésre (pl.: léghiány, kétütemű motoroknál átöblítés, vagy gyújtáskimaradás esetén.) Az égés mindig egy kémiai változás, azon belül is oxidáció (oxigénnel való egyesülés), és a hőváltozást tekintve exoterm. Az égés két típusa: Gyors égés: Fényjelenség kíséretében, gyorsan lejátszódó, nagy hőfejlődéssel járó reakció. Három alapvető feltétele van a gyors égésnek: az éghető anyag, a. Az égésdiákmunka balaton feltétele és a tűzoltás elve, oltóanyagok A tűzvédelem feladatai, Tűzveszélyes anyagok és tűzveszélyességi osztályok Az égés feltételei, fajtái. Tűzveszélyes anyagok, tkönnyebb a teherbeesés missed ab után űzveszélyességiüveg hátfal konyhába ericsson austria osztályba sorolás

2 osztály az égés feltételei - Tananyago

Az égés feltételei, éghető és nem éghető anyagok csoportosítása, égéssel kapcsolatos vészhelyzetek kezelése. A tűz és az égés szerepe az ember életében. Fogalmak. szilárd - folyékony - légnemű halmazállapot; halmazállapot-változás; olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás, mozgás, ütközés, égés Az égés olyan kémiai reakció, amely során éghető anyag és oxigén reagál egymással, miközben füstgázok és hő szabadul fel. A folyamat mindaddig fennmarad, amíg az égés feltételei megvannak (éghető anyag és oxigén jelenléte, megfelelő hőmérséklet) AZ ÉGÉS FELTÉTELEI . 3 alapfeltétel egyidejű megléte. Fény-és hőhatás jellemzi minden anyagnak más . hő jellemzője láng színe is más . éghető anyag. égést biztosító közeg. gyulladási hőmérséklet. ÉGÉS

Az égés feltétele - YouTub

  1. Az égés feltételei. 8. Segítség tűz van! A tűzoltás alapjai. 9. Gyomorsav megkötése szódabikarbónával. 10. A földgáz tulajdonságai. 11. Hogyan terjed a szag és az illat? 12. A Bajkal-t
  2. Az égés feltételei 9 2.1.1. Gyulladási hőmérséklet 9 2.1.2. Gyújtás (gyulladás) koncentráció határai 9 2.1.3. Minimális gyújtási energia 9 2.1.4. Diffúziós és kinetikus égés 9 2.1.5. Az égés stabilitása 9 2.1.6. Normál égési sebesség 10 2.2. Az égés folyamata 1
  3. Ehhez elég a természetes huzat, amit a kémény biztosít. Hátránya ennek az elrendezésnek, hogy a kiégés feltételei változnak. Begyújtás után az égés kiterjed az egész töltetre. Az időegység alatt elégő fa és keletkező égéstermék mennyisége eleinte folyamatosan nő, majd egyre csökken

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ..

2. Az égés feltételei Olvasd el fi gyelmesen a feladatokat, majd végezd el a kísérleteket. Ezután válaszolj a kérdésekre! Asztalodról a kísérleti eszközökön és a munkafüzeten kívül mindent rakj el. Egy hurkapálcát márts vízüveg oldatba, és várj, amíg megszárad. Borszeszégő lángjával próbáld meggyújtan Az égés feltételei Az égés bonyolult fizikai és kémiai folyamatok egyidejű sokasága, melynek során égéstermékek, hő, fény és hang keletkeznek. Az égés ezen kísérő jellemzői, végtermékei, számunkra is látható, észlelhető jelenségek. Ha az égés három feltétele adott (lásd 1. ábra) - éghető anyag, oxidáló szer Az égés folyamata. romlanak az égés feltételei, növekszik a lappangási idő. Ezt az előgyújtás növelésével lehet kompenzálni, erre a szívócső depresszióját használják ki a vákumos szabályozó segítségével. Ez a szabályozó egy membránnal ellátott szelence az elosztó oldalán, melynek egyik oldalán a. A gyors égés feltételei: az éghető anyag, az oxigén és a gyulladási hőmérséklet. Azt az égést, amelyhez nem szükséges magas hőmérséklet, és amelyet nem kísér fényjelenség, lassú égésnek nevezzük. A lassú égés gyors égéssé alakulását öngyulladásnak nevezzük. Az égéstermékek az oxidok

Az égés és a tűzoltás elmélete - [PPT Powerpoint]

Az égés feltételei Éghető anyag. Oxigén. Gyulladási hőmérséklet. Bármelyik hiányzik, nincs égés. A tűz a természetben - a villám A tűz a természetben - a láva Hogyan lett a tűz? Prométheusz mítosza A tűz megszelídítése Menekülés a tűz elől Mire használta az ősember a tüzet? Melegedésre. Világításra kevert égés (az éghető anyag és a levegő (oxigén) már égés előtt, tökéletesen össze van keverve) Az égés külső megjelenése alapján lánggal égés parázzsal égés lánggal és parázzsal égés Az égés feltételei alapján éghető anyag oxigén gyulladási hőmérséklet (gyújtóforrás

A gyors égés feltételei - videó - Mozaik digitális oktatásÉgés (tűzvédelem) – Wikipédia

Gyors Égés Feltételei KÉMIA - Mychles

Az időjárás - a napsugárzás, a hőmérséklet, a csapadék és a szél folyamatos változása., A nap, a levegő és a víz - együtt alakítják az időjárást., A hőmérsékletet - hőmérővel mérjük., A gyufát egy magyar vegyész, - Irinyi János találta fel., Az égés feltételei: - az éghető anyag, a gyulladási hőmérséklet, és az oxigén. Az atomenergiának az emberiség szolgálatába állítása a tudomány hatalmas eredménye. Nélkülük ma már szinte megoldhatatlan feladat lenne a kellő mennyiségű elektromos energia biztosítása az ipar, a szolgáltatások és a háztartások számára. Ezek az erőművek évtizedek óta nagyfokú biztonsággal működnek, mégi v) közvetlen tűz- vagy robbanásveszély: az égés feltételei közül egy kivételével mindegyik adott, és várható, hogy a hiányzó égési feltétel bármelyik pillanatban létrejöhet, ezáltal nem kívánt tűz vagy robbanás következhet be, w) szállásépület: kizárólag vagy részben - egy időben legalább 20 ember elhelyezésé A magnézium égése A növénytakaró égése Az égés három feltétele Az égés kémiája Általában az égésről Égéselméleti alapfogalmak Égés fajtái, feltételei Égés, tűzoltás Éghető anyagok Feltételei és körülményei Hidrogén belső égés: hogyan működik

Video: Ember a természetben - 3

Promatt Elektronika Kft

Bevezető: 3: Tűz- és robbanásveszély: 7: Égés és robbanás: 7: Az égés feltételei: 7: A gyulladás: 9: Vegyszerek öngyulladása: 18: Folyékony. gyulladási hőmérséklet az égés feltételei, égéstermékek kimutatása, égő benzin oltása 10. A víz. desztillált víz csapvíz bepárlása, csapvíz desztillálása 11. Oldatok. oldat, oldószer, oldott anyag, exoterm és endoterm oldódás jód oldódása, kálium-nitrát, NaOH-pasztilla oldódása 12. Keverékek és oldatok.

Az égés fajtái, az égés nem jöhet létre, ha nem egy időben ésPPT - 7

Tűz - Wikipédi

A tűz kémiai jelenség, éghető anyag fény- és hőhatással járó oxidációja. Közvetlen hatása, az égés, a szerves anyagokat visszafordíthatatlan folyamattal elbomlasztja. A tűz általában az oxidációs folyamat kísérőjelensége. Önfenntartó folyamat. Hőmérséklete 1226,85 °C-1776,85 °C (de csak nagy tüzeknél éri el a legnagyobb hőmérsékletet) Az égés feltételei 2. Gyújtóenergia (megfelel ő h ő mérséklet) Gyulladási h ő mérséklet - az a legalacsonyabb h ő mérséklet, amelynél meghatározott vizsgálati körülmények között az anyagból felszabaduló g ő zök és gázok égése atmoszférikus nyomáson elindul Anyagtól függ Az égés feltételei 3 A helységek infrastrukturális feltételei, építészeti kialakítása (gépek elkülönítése) Fogyóeszközök rendelkezésre állása. Főbb veszélyek a munkában 55--30% testfelület közötti az égés.30% testfelület közötti az égés. Sérültek állapota: könnyű. Egyesülés, bomlás: Exoterm változás, endoterm változás. Az égés feltételei, gyors égés, lassú égés, tűzoltás. Elem, vegyület, keverék, olda

Az égés és a tűz általános jellemzése, fogalma, kialakulása, terjedése, osztályozása. A helyszínbírságolás alkalmazásának feltételei, kizáró okok. A helyszíni bírság összege. Készpénz-átutalási megbízás alkalmazása, tartalma tartalom ismétlés Miről tanultunk 2. osztályban. Emiatt az égés nem csak az olvadék felszínen lehetséges, hanem nagyobb felületen is, ezért intenzívebbé válik. (A forró viasz fröcskölhet, legyünk elővigyázatosak, gondoskodjunk a katedra és a fémlap védelméről pl. alufóliával.) [heterogén folyamat, gyors égés és feltételei, háztartási balesetek] [6) 31. o. Az a h, ami akkor szabadul fel, ha az égéskor keletkezett víz és a tüzelanyag eredeti nedvességtartalma gz állapotban van jelen az égéstermékben. A ftér-ték a víz kondenzációs hjével kisebb az égéshnél. Égés Éghető fűtőérték anyag Hu [MJ/kg] 17,5 ruha, pamut, gyapjú 20 szalma 20 szén 30 metanol / etanol 30 benzin 45. Az égés feltételei, az anyagok éghetősége. Tűzveszélyes tevékenységek. Tűzvédelmi szabályzat. A tűzjelzés. Teendők tűz esetén. Veszélyességi övezet. Áramtalanítás. Tűzoltás módjai. Tűzoltó eszközök. Tűzoltó eszközök tárolása beltérben. Tűzoltó eszközök tárolása kültereken

Nagyon dús keveréknél már erősen romlanak az égésfolyamatok is, tovább növekszik a CO érték, nő a HC mennyisége. Benzinben szegény keveréknél csökken a CO kibocsátás, viszont a túl szegénykeverék miatt ebben az esetben is romlanak az égés feltételei és többszörösére növekszik a HC értéke hőfelszabadulás kísér, ezért veszélyt jelent az életre, a testi épségre, az anyagi javakra. Az égés létre jöttéhez az éghető anyag, az oxigén és a gyulladási hőmérséklet együttes jelenléte szükséges. A robbanás az égés gyors és veszélyes formája, amikor porok, gőzök vagy gázok hevesen égnek. 2. felada b) Az égés feltételei közül legalább egyet megszüntetni az oltási folyamattal. c) Pánikhangulat megakadályozása. 3. Égő elektromos berendezést miért nem szabad vízzel oltani? a) A víz vezeti az elektromos áramot és az oltást végzőt áramütés éri. b) Mert a víz gyorsan elpárolog. c) Mert vízzel nem lehet oltani. 4.

Az égés feltételei: - éghető anyag - égést tápláló közeg (a legtöbb esetben oxigén) - gyulladási hőmérséklet. A szénhidrogének tökéletes égésekor szén-dioxid és víz keletkezik (pl. a sztearinból készült gyertya esetén). Adott anyag egy móljának elégésekor felszabaduló energiát égéshőnek nevezzük Égés fogalma, feltételei. Égésnek nevezzük az éghető anyag és az oxigén hőfejlődéssel járó reakcióját, melyet füst és/vagy lángképződés kísér. Az égés feltételei: éghető anyag, égéshez szükséges oxigén, égéshez szükséges hőmérséklet, a három feltétel egyidejűleg, egy térben való megléte Égés-tűzoltás Az égés kémiai reakció: Valamely anyag oxigénnel egyesül. Feltételei-oxigén, éghető anyag, gyulladási hőmérséklet Fajtái - lassú - gyors Oltás: egyik feltétel megszűntetés

Égés és tűzvédelem - YouTub

Az égés, az égés feltételei, folyamata 29 2. Áramlástani gépek 30 2.1 Szivattyú 30 2.2 Ventilátorok 32 3. Villamos berendezések 32 3.1 Alapvető villamossági ismeretek 32 Alapfogalmak 32 Áramkör 34 Üresjárás és rövidzárlat 34 3.2 Az áramhatásai 3 Közvetlen hatása, az égés, a szerves anyagokat visszafordíthatatlan folyamattal elbomlasztja. A tűz általában az oxidációs folyamat kísérőjelensége. Önfenntartó folyamat. Hőmérséklete 1226,85 °C-1776,85 °C (de csak nagy tüzeknél éri el a legnagyobb hőmérsékletet). Az égés feltételei: - éghető anya Melyek az égés feltételei? Soroljátok fel, mivel lehet tüzet oltani! Megoldás: Éghető anyag (1 pont), gyulladási hőmérséklet (1 pont), oxigén (1 pont). Lehetséges oltóanyagok: homok (0,5 pont), víz (0,5 pont), poroltó (0,5 pont), letakarás egyéb nem gyú-lékony anyaggal (oxigén elzárása) (0,5 pont). 3. feladat (3 pont) melyik vÁltozÁsok kÖzÉ tartozik az ÉgÉs? ? fizikai ? kÉmiai; melyek az ÉgÉs feltÉtelei az alÁbbiak kÖzÜl? levegŐ.

Az égés magyarázata, feltételei, tűzvédelmi alapismeretek elsajátítása. Tűzoltási lehetőségek Kémia (9-12. évfolyam) - Környezet és fenntarthatóság Élő és élettelen környezeti tényezők. A füstköd, az aeroszol, a füst és a köd fogalma. Teendők szmogriadó esetén. Környezeti katasztrófák sorolj fel anyagokat amelyek. lánggal égnek. izzással égnek. gyors égés lassú égés. feltételei: kisérő jelenségei: példá

Az oxigénnel való egyesülést égésnek nevezzük, melynek két típusa van: gyors égés, lassú égés. A gyors égés tűztünemény kíséretében lejátszódó gyors kémiai reakció, melynek feltételei: éghető anyag, gyulladási hőmérséklet, oxigén jelenléte. - A . féme A szabályozás feltételei szerint csak a kondenzációs kazánok felelhetnek meg az EU-s előírásnak, a turbósok nem. Turbósból újat már szintén nem gyártanak, de a meglévő készülékeket még lehet használni. Ha viszont a turbós készülék elromlik és nem javítható, akkor helyette kondenzációs kazánt kell beépíteni

Az előbbit az 1993. évi munkavédelemről szóló XCIII. törvény, az utóbbit a munkahelyeken történő elsősegélynyújtásról szóló 15/1972. (VIII.5. - Az égés megindítása - A henger öblítése - Kenés, h őtés Munkafolyamat Fımunkafolyamat Kiegészítıfolyamat A munkafolyamat részei: A friss közeg beáramlás a a munkatérbe (Szív) Sőrítés (kompresszió) Égés, terjeszkedés A közeg kiáramlása a munkatérb ıl (kipufogás, kitolás) Az égés feltételei a következőek: szükségünk van éghető anyagra (ez jelen esetben a természetben megtalálható fa), égést tápláló közegre (oxigénre) és a gyulladási hőmérséklet elérésére (ez anyagtól függően változó). Mesterséges avagy szükség élesztékek Egy váratlan helyzetben nagy anyagi tehertől mentesítheti a biztosítottat egy lakásbiztosítás, de kiegészítő szolgáltatásai révén nem csak az otthonát és ingóságait, hanem magát a biztosítottat is védheti. A Bank360 elemzői ezért néhány biztosítótársaság esetén megvizsgálták, hogy milyen balesetbiztosítási szolgáltatásokat tartalmaz a lakásbiztosításuk szerint. Égés vizsgálatán keresztül az égés feltételeinek megállapítása. Kapcsolat keresése az égés feltételei, és a tűzoltás módja között. Felkészülés vészhelyzetre. A pontos, felelősségteljes munkavégzés fontosságának felismerése a tűzoltók munkája során. Vizuális kultúra: önkifejezés: tá Az égés feltételei: éghető anyag oxigén gyulladási hőmérséklet A TERÜLET FOKOZOTTAN TŰZ-ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES!!! Üzemi vészjelző sziréna EBK szabályok